به گزارش روزگار پرس ، نایب رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن قدر دانی از مدیریت و همه کارکنان سخت کوش این شرکت، تولید انواع ریل قطار از افتخارات مهم ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشگام دانست و تصریح نمود: امیدواریم با توانمندیهایی که این شرکت در این زمینه پیداکرده است، بزودی شاهد بکارگیری ریل ملی در همه شبکه های ریلی کشور بویژه قطارهای پرسرعت باشیم و بسیار خرسندیم که در شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، با تولید ریل ملی از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز شده‌ایم.

شایان ذکر است که در بازدید مذکور مرادیان معاون روابط عمومی و دکتر حنایی نژاد سرپرست فروش خارجی در خصوص دستاوردهای شرکت توضیحاتی را ارائه نمودند.