سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تامین انواع کود فسفات در استان ایلام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، سیامک بیگی افزود: از ابتدای در یک سال ۱۴۰۱ مقدار ۵۰۸۸ تن انواع کود فسفات توزیع شده است.

وی بیان کرد: از این مقدار کود توزیع شده مقدار کود دی فسفات آمونیم ۲۵۸ تن ,کودفسفات ۱۳% مقدار ۱۷۵۰ تن و کود سوپرفسفات تریپل ۳۰۸۰ تن بوده است.

بیگی گفت: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان در سطح ده شهرستان توزیع شده است.