خط اقتصادی: توسعه شبکه مترو در شمال تهران با توجه به نقش حمل و نقلی ریلی در طرح‌های توسعه شهری به خصوص رونق گردشگری درون شهری بسیار مهم و از اولویت های منطقه یک است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: منطقه یک در راستای توسعه و اتصال خط یک به سه مترو آمادگی دارد اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه توسعه شمالی خط ۳ را در اختیار شرکت مترو قرار دهد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد جدید منطقه یک از سرمایه گذاری در بخش مسکن به خدمات و گردشگری و استفاده از مد های جدید حمل و نقلی گفت: مدهای جدید حمل و نقلی به عنوان یک الگوی جدید در مسیر های کوتاه و گردشگری می تواند علاوه بر افزایش استقبال عموم شهروندان مورد توجه کارشناسان ترافیکی هم قرار بگیرد و دسترسی های محلی را ساماندهی کند.

موسوی با اشاره به زون های ترافیکی شمال تهران و اقدامات خوب ترافیکی اجرا شده در غرب منطقه با احداث پل شهید خلبان نوروزی، شرق منطقه با اتصال خیابان ۳۵ متری شهید افتخاری به امام علی (ع) جنوب زون بخش مرکزی منطقه را اتصال خط ۳ به ۱ مترو عنوان کرد و افزود: برای ساماندهی زون مرکزی و اتصال این دو خط، منطقه آماده همکاری با شرکت توسعه مترو است.