سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال گفت: استعفا داده‌ام اما فعلا موافقت نشده است.

به گزارش روزگار پرس، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا صالحیان از سرپرستی دبیری فدراسیون بسکتبال، سرانجام خود صالحیان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا این خبر را تایید کرد.

صالحیان به خبرنگار ایسنا گفت: از دبیری فدراسیون استعفا داده‌ام، اما هنوز با درخواست بنده موافقت نشده است.

با توجه به اینکه صالحیان وظیفه دبیری مجمع انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال را هم بر عهده داشت، اکنون باید دید چه تصمیمی برای انتخاب جایگزین برای برگزاری انتخابات گرفته خواهد شد.

انتخابات بسکتبال در حالی قرار است روز ششم بهمن ماه برگزار شود که صحبت‌هایی مبنی بر به تعویق افتادن مجدد آن وجود دارد که در صورت رخ دادن این اتفاق، به مهندسی شدن مجمع دامن خواهد زد.