مشهد پایگاه خبری روزگار-جلسه و یدئو کنفرانس معاونین سواد آموزی استان ها با مسئولین سازمان سواد آموزی کشور برگزار گردید.

معاون سواد آموزی اداره کل  آموزش و پرورش خراسان رضوی در این جلسه به نمایندگی از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی،خراسان جنوبی ،یزد و اصفهان گفت: تقاضا داریم مسئول سواد آموزی استان ها در جلسه ی کمیته ی توسعه مدیریت شهرستان ها و شورای معاونین عضو شوند و مصوبات کمیته ی بهبود کیفیت و شورای پشتیبانی کشور به استان ها ابلاغ شود.

مصطفی اسدی اقزود : با ایجاد کارگروه قطبی و منطقه ای نظارت بالینی آموزش شکل می گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در حوزه ی سواد آموزی داریم من جمله این که برای ارزیابی عملکرد در حوزه سواد آموزی یک فرم منحصر به فرد طراحی شود و همچنین برای تامین نیروی انسانی تفویض اختیار به استان ها داده شود.

اسدی اظهار داشت: پیشنهاد  می شود نیروهای غیر فعال با عنایت به کسری نیروی انسانی فعال شوند همچنین در بحث مالی تخصیص عامل ذیحسابی مستقل می تواند راهگشا باشد.

شایان ذکر است :ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی در سایر بخش ها، اصلاح مبالغ حق الزحمه فصل ششم،تجهیز مراکز یادگیری ، یاددهی و تجهیز سیستم های اداری با عنایت به فرسودگی و به روز نبودن از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.