در این رنکینگ، “فاطمه دودانگه” در وزن ۴۹- کیلوگرم (K۴۴) رده هجدهم را به خود اختصاص داده است. “رایحه شهاب” در وزن ۵۸+ کیلوگرم (K۴۴) در رده پانزدهم قرار گرفته و “مهتاب نبوی” همچنان در رده نخست وزن ۵۸- کیلوگرم (K۴۱) قرار دارد.

“سعید صادقیان‌پور” در وزن ۶۱- کیلوگرم (K۴۲ ) در رده دوم قرار دارد و “سجاد جوانبخت” در این وزن و کلاس ۴۴ در رده بیستم جای گرفته است.

“محمدرضا شعبانی” در وزن ۷۵- کیلوگرم (K۴۲) رده پنجم را به خود اختصاص داده است و “مهدی کردلو” دیگر نماینده این وزن در رده پانزدهم قرار دارد.

“احمد نریمانی” هوگوپوش وزن ۷۵+ کیلوگرم (K۴۲) صدرنشینی خود را حفظ کرد. “مهدی بهرامی آذر” در وزن ۷۵+ کیلوگرم (K۴۳) به جایگاه دومی خود تداوم بخشید.

“مهدی پوررهنما” در وزن ۷۵- کیلوگرم (K۴۴) در رده سوم قرار دارد. “محمود جعفرزاده” نیز در رده بیست و یکم جای گرفته است. “علیرضا بخت” در این وزن در رده پنجاه سوم قرار دارد.

“اصغر عزیزی” پاراتکواندوکار وزن ۷۵+ کیلوگرم (۴۴ K) در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد. “حامد حق‌شناس” دیگر نماینده کشورمان در این وزن رده یازدهم را به خود اختصاص داد.

پاراتکواندو برای اولین بار در بازی‌های پارالمپیک برگزار خواهد شد؛ این رقابت‌های در روزهای ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه انجام می‌شود که مهدی پوررهنما، اصغر عزیزی و رایحه شهاب نمایندگان ایران در این رویداد هستند.