یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمنان ما در ۴۰ سال گذشته تلاش کردند تا با انواع فشارها و تحریم‌ها سبب شوند ما در داخل کشور شاهد بروز فساد اقتصادی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی در گفت‌وگو با روزگار پرس ، در ارزیابی از عملکرد قوا در مبارزه با فساد اظهار کرد: مبحث فساد سابقه تاریخی بشری دارد. از زمانی که خداوند انسان را آفرید، فرشتگان گفتند که تو می‌خواهی موجودی خلق کنی که خونریزی و فساد کند. پس این ویژگی توام با طبیعت انسانی است و اگر دین و ایمان نباشد و مراقبتی بر انسان انجام نشود، زیاده‌خواهی و تجاوزگری را به همراه خود دارد.

وی افزود: ما گاهی فساد و تباهی را در یک جامعه‌ای می‌بینیم که به‌خودی‌خود مشکلی ندارد و از بیرون به آن جامعه فشاری نمی‌آورند، ولی خودش به سمت فساد می‌رود. اما گاهی هم در جوامعی مثل کشور ما شاهدیم که در طول ۴۰ سال اخیر دشمنان از خارج مرزها انواع فشارهای اقتصادی و فرهنگی را وارد می‌کنند و با تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه در انواع موارد کشور ما را به سمتی می‌برند که شاهد فساد در آن باشیم.

اکرمی با تاکید بر همراهی و همکاری دولت و ملت برای مبارزه با فساد، اظهار کرد: هم نخبگان جامعه و هم فرهنگیان جامعه و هم افراد عادی باید بپذیرند که به قانون احترام بگذارند و بر رعایت آن تاکید داشته باشند.

وی افزود: اما اگر در برخی از بخش‌های جامعه افرادی باشند که از آنچه اعم از قدرت یا نفوذ یا اطلاعات و روابطی که در اختیار دارند سوءاستفاده کند، فسادستیزی نتیجه نهایی و غایی خود را به دست نمی‌آورد، پس باید اراده عمومی یعنی هم اراده دولتی و هم ارده مردمی به سمت فسادستیزی برود.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: الان ما در سال ۱۴۰۰ بعد از انتخابات اخیر می‌بینیم که تشکیلاتی روی کار آمده است که بنا دارد با فساد مبارزه کند که عمدتا از نظر اقتصادی است‌. البته ما در مسائل دیگر هم فساد داریم، ولی بیشترین آسیب‌ها از منظر اقتصادی وارد شده است که اگر به سمت تولید شغل و کارآفرینی و توزیع عادلانه ثروت برویم این فساد کمتر می‌شود و روزنه‌های آن نیز با نظارت دقیق همه قوا بر مجموعه‌های زیردست خودشان بسته می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: در دوره جدید به نظر می‌رسد با همکاری و هماهنگی که باید میان قوا وجود داشته باشد وحفظ شود، بنا بر این قرار دارد که فساد آرام آرام و با استقرار قوانین و اجرای آن از چهره اقتصاد کشور پاک شود که تاکنون هم نتایجی خوبی داشته است.