به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این گزارش نشان می‌دهد که از فروردین ماه سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه توسط این بانک صادر شده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که ضمانتنامه‌های صادره بانک از ۵۰ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، به ۸۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.