سمنان- خبرگزاری “روزگار”- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان سمنان گفت: بنیاد برکت در حوزه اشتغالزایی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، یکهزار و ۶۲۹ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.

حامد احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری “روزگار” افزود: طی مدت مذکور، تعداد ۵۴۳ طرح اشتغالزایی در این بنیاد مستقر شده است که تعداد پنج شهرستان استان مشمول این طرح هستند.

وی ادامه داد: طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ۱۰ بخش، هفت شهر و ۶۴ روستا را تحت پوشش قرار داد.

احمدی اضافه کرد: طرح های اجرا شده به ترتیب شامل ۲۲.۶ درصد پروار بندی بره، ۱۱.۴ درصد تولید پوشاک زنانه، ۷.۳ درصد پرورش گوسفند داشتی و بقیه مربوط به طرح های اجرای آرایشگاه، فرش دستی، الکتریکی، خیاطی و گلیم بافی بوده است.

وی اظهار داشت: کل سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بنیاد برکت درحوزه اشتغال طی سال های ۹۷ تا شهریور امسال ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

احمدی تصریح کرد: با پیگیری های به عمل آمده، شهرستان شاهرود در طرح حمایت های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار گرفت که با توجه به ضریب محرومیت بالاتر در سطح استان، از این پس با وجود تسهیل گری، از حمایت های اجتماعی و اشتغالزایی بیشتری بهره مند می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: شهرستان های میامی و گرمسار از قبل،  جزو شهرستان های واقع در حمایت اجتماعی کشوری ستاد قرار دارند.