به گزارش روزگار پرس ، منصور یزدی زاده در این میزگرد به مشکل تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن پرداخت و گفت: واحدهای فولادی کشور از جمله ذوب آهن اصفهان به دلیل نداشتن مواد اولیه نمی تو انند با ظرفیت کامل تولید کنند.

وی اظهار داشت: ذوب اهن اصفهان متاسفانه سهمیه مواد اولیه ندارد که این موضوع باید مورد توجه مسئولین باشد. اگر قرار است سهمیه مواد اولیه به واحدهای فولادی اختصاص نیابد، باید در خصوص همه این واحدها این سیاست اتخاذ شود، اما در حال حاضر تنها ذوب آهن اصفهان است که سهمیه مواد اولیه ندارد.

وی با اشاره به این که در زنجیره فولاد کشور همچنان مباحث مختلفی و حل نشده ای همچون داخلی یا جهانی بودن معیار قیمت گذاری وجود دارد، افزود: یکی از دغدغه های مهم در صنعت فولاد کشور، که در طرح جامع فولاد اهمیت بسیاری دارد، بحث قیمت گذاری است که از وزارت صمت آغاز شد و این موضوع در مجلس مطرح است و هنوز به طور کامل حل نشده است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مشکل عدم سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشور را بسیار محسوس دانست و گفت: تکلیف سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این صنعت مشخص نیست در حالی که جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت فولاد کشور دارد .

منصور یزدی زاده به مبحث صادرات اشاره کرد و گفت: در افق ۱۴۰۴ باید به تولید ۵۵ میلیون تن سالانه محصولات فولادی برسیم که با توجه به نیاز داخل، حداقل ۲۰ میلیون تن آن باید صادر شود اما متاسفانه استراتژی مدونی برای صادرات نداریم در حالی که از توانایی های لازم برای دست یابی به این صادرات برخوردار هستیم.

وی افزود: یکی از چالش های اصلی که مانع توسعه صادرات شده است این است که صادرات موکول به عرضه داخلی و قیمت گذاری گردیده که امر نادرستی است .

منصور یزدی زاده عدم توسعه مناسب زیرساخت ها به ویژه حمل و نقل را یکی دیگر از چالش های مهم صنعت فولاد کشور دانست و گفت: متاسفانه زیرساخت ها پا به پای ظرفیت سازی در صنعت فولاد پیش نرفته اند که این مورد باعث بی رغبتی سرمایه گذاری خارجی نیز شده است .