مشهد پایگاه خبری روزگار-گردهمایی معاونین سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در مشهد برگزار شد.

شاپور محمدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در گردهمایی معاونین سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، فعالیت های نهضت سواد آموزی از ابتدا انقلاب تا کنون را دارای دستاورد های بسیاری دانست و عنوان کرد: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال علی‌رغم مشکلات عدیده موجود بیش از ٩۶/۶ درصد در سطح کشور به طور میانگین باسواد هستند.

وی افزود: فعالیت در حوزه سوادآموزی نیازمند اعتقاد، جدیت و صبر است و کار در این حوزه صد در صد جهادی است.

محمدزاده تاکید کرد: یکی از ۱۱ برنامه اولویت دار وزیر محترم آموزش و پرورش با عنوان “انسداد مبادی بیسوادی، جذب بازماندگان از تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مناطق کم برخوردار” به طور مستقیم به حوزه سوادآموزی اشاره دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برگزاری اینگونه نشست‌ها با تقویت روحیه کارکنان و رضایت شغلی آنها منجر به توانمندی و افزایش بهره وری سازمانی می شود خاطر نشان کرد: نظارت بر سه حوزه شناسایی جذب و ثبت نام، ارائه آموزش های باکیفیت و اثربخش همچنین ارزشیابی پایان دوره مورد تاکید است.

محمدزاده در پایان گفت: گزارشات سامانه معاونت سواد آموزی مبنای انجام کلیه اقدامات بعدی از جمله تخصیص اعتبارات است، لذا صحت اطلاعات ورودی به این سامانه می تواند بهره وری سازمانی را ارتقا دهد.