به گزارش روزگار پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی گفتگویی گفت: دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سایر فراورده‌های نفتی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: سخنرانی رئیس‎جمهور در «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» و مرتبط با مسأله خصوصی‎سازی بود و به شکل شفاف هم نسبت به لزوم گرفتن تصمیمات سخت و جدی در مقابله با رانت‌خوارانی که سال‌ها حقوق مردم را پایمال کرده‌اند بیان کرد.

بهادری با بیان اینکه این صحبت های رییس جمهور پیش از این هم مطرح شده بود، افزود: بارها رییس جمهور گفته اند به‌جای برخورد صرف با مفسد باید ریشه فساد خشکانده شود و بسترهای فسادزا از بین رود و از آنجا که برخورد قضایی صرف به تنهایی نمی‌تواند راه حل برخورد با مفاسد باشد، رئیس‌جمهور این موضوع را مطرح کرد.