به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، پانزدهمین جلسه کمیته مناسب سازی فضای شهری با موضوع « تهران، شهری برای همه» در سالن ستاد بحران شهرداری منطقه با حضور بابک جعفریان مشاور عالی شهردار منطقه۲۲، نمایندگان شورای شهر، معاونان و شهرداران نواحی منطقه ۲۲ برگزار شد.
در این جلسه روند اجرای طرح های به اجرا درآمده در سال گذشته و طرح های در حال اجرا در سال جاری به منظور سهولت تردد جانبازان ومعلولان مورد بررسی قرار گرفت.
طرح های مورد اجرا در سال گذشته شامل ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲در محله شهرک شهید باقری، ساختمان فرهنگی، اجتماعی امام علی(ع) در محله شهرک گلستان، ساختمان معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه، ساختمان شهرداری ناحیه ۴، چند بوستان ازجمله بوستان پونه است.
مناسب سازی در سال جاری نیز در سرای محلات قائم، شریف، باقری، ساختمان شهرداری ناحیه ۵ و بوستان های گوناگون ازجمله غدیر در حال اجراست، که ۴۴هزار مترمربع پیاده روهای سطح منطقه در طول ۱۶ کیلومتر مناسب سازی خواهد شد.
در پایان این جلسه سرعت فعالیت فنی و عمرانی مناسب سازی پیاده روها مورد توجه مدیران شهری قرار گرفت.