به گزارش  روزگار پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در این نشست دکتر محمد جواد آقاجری مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای به بیان چالش ها و آسیب های فرا روی شبکه فروش بیمه پرداخت.

وی در ادامه بر اتخاذ تدوین و اجرای سیاست های مشخص با اعمال شاخص ها و معیارهای مناسب در فرایند جذب و پذیرش نماینده بیمه و همچنین تدوین و اعمال الگوریتم نظارت مستمر و جامع بر نحوه عملکرد و عملیات بیمه گری شبکه فروش تابعه و توسعه زیرساخت های الکترونیکی و نرم افزارهای عملیات بیمه گری و ارائه خدمات بیمه ای بصورت برخط تاکید کرد.

 همچنین در این نشست، لزوم یکپارچه نمودن تشکل ها و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه در قالب یک اتحادیه سراسری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر انجام جلسات هماهنگی و ایجاد ارتباطات مناسب فیمابین نهاد ناظر و شرکت های بیمه با تشکل های صنفی به عنوان بازوی اجرایی و فکری شرکت های بیمه تاکید شد.

در پایان، تعدادی از مدیران شبکه فروش بیمه با بیان مسائل و مشکلات مطروحه، راهکارها و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کردند.