شرکت بیمه پاسارگاد در چهارمین جایزه بین المللی مدیریت دانشی (KM4D) که بر مبنای منطق RADAR طراحی شده بود موفق به دریافت گواهینامه سه ستاره شد.

این کنفرانس امسال با رویکرد”سرآمدی سرمایه انسانی فناور” روز سه شنبه ۲۰ مهرماه با همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش برگزار شد. کلیات مدل جایزه ازسوی انجمن مدیریت دانش کشور اتریش طراحی و تدوین شده و با توجه به فعالیت سازمان های ایرانی، نسبت به بومی سازی آن نیز اقدام شده است.

انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی در کشور و برقراری ارتباطات بین المللی با همکاری شرکای علمی خود جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانشی”جایزه بین المللی مدیریت دانشی” را همه ساله برگزار می کند.

در این مراسم دکتر مجید قاسمی، رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ‌ایران ، با موضوع “رهبری دانشگرا و نقش آن در تحول دیجیتال و سرآمدی سرمایه انسانی فنآور ” و تعریف رهبری دانشگرا به ایراد سخنرانی پرداخت و بر اهمیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشی به ‌عنوان دستور کار در سازمان‌ها تأکید ورزید. در ادامه پرفسور برندنر رئیس انجمن مدیریت اتریش، دکتر شانکر سیترام از مدرسه کسب و کار سنتینال تورنتو کانادا که به صورت برخط (آنلاین) در جلسه حضور داشتند، دکتر میرحسینی معاون مدیرعامل بانک پاسارگاد در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر علی اکبردلوریان زاده – رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی – وزارت امور اقتصادی و دکتر سورنا ستاری از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.

امروزه مدیریت دانش نقش به سزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشته و سازمان ها به دنبال استقرار آن در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی می باشند. مدیریت دانش یک سیستم مدیریتی است که به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه های انسانی، سرمایه های سازمانی و ارتباط با ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به اشتراک گذاشته می شوند.

جهت حضور در این جایزه در مرحله اول مدیریت سرمایه انسانی و آموزش شرکت بیمه پاسارگاد با همکاری سایر مدیریت ها کلیه اقدامات دانشی یک سال گذشته سازمان را در قالب اظهارنامه ای مشتمل بر پاسخ سئوالات و مستندات تهیه و تنظیم نمود.

در مرحله دوم ، جلسه ارزیابی با حضور تیم ارزیابی، معاون اقتصادی و پشتیبانی (سید مرتضی حسنی عقدا)، معاون مدیر سرمایه انسانی و آموزش (آزاده حیدری) و با مشارکت سایر مدیران شرکت بیمه پاسارگاد جهت ارائه توضیحات تکمیلی به صورت مجازی برگزار شد.

ارزیابان پس از بررسی و اخذ توضیحات تکمیلی از سوی مدیریت ها، روند اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش طی سه سال گذشته را هدفمند و سیستم محور تلقی نموده و میزان توانمندی و آمادگی به پاسخ دهی به سئوالات را قابل توجه دانستند.

در این راستا و توجه جدی مدیریت بیمه پاسارگاد به این حوزه و ماهیت مأموریت و عملکرد شرکت ، با ممیزی و ارزیابی صورت گرفته، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به دریافت گواهینامه سه ستاره شد.

در خاتمه مراسم از ۲۴ شرکت و سازمان که در فرآیند ارزیابی چهارمین جایزه مدیریت دانشی شرکت نمودند، تقدیر به عمل آمد. گفتنی است بیمه پاسارگاد در دوره پیشین این جایزه، موفق به دریافت گواهینامه دو ستاره شده بود که با اهتمام این مجموعه، جایزه ی دریافتی ارتقاء یافته و گواهینامه سه ستاره به این شرکت اهدا شد.