خط اقتصادی: بررسی صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که سود خالص بانک کارآفرین نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۰۶ درصدی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین با استناد به صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتشر شده بر روی سایت کدال، سود خالص بانک کارآفرین به ۴ هزار و ۴۵ میلیارد ریال در شهریور سال جاری رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که سود خالص بانک کارآفرین، از ۸۰۰ میلیارد ریال در پایان شهریور سال گذشته، با رشد چشمگیر ۴۰۶ درصدی، به ۴ هزار و ۴۵ میلیارد ریال در پایان شهریور سال جاری رسیده است.

روند رشد سود خالص بانک کارآفرین (ارقام به میلیارد ریال)