مشهد پایگاه خبری روزگار-نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در همایش استانی یاوران وقف خراسان رضوی گفت: وقف یک برنامه کامل اقتصادی است که در همه زمینه ها به ویژه در تداوم اسلام و شریعت و تأمین اقشار آسیب پذیر نقش مهم و مؤثر دارد.وقف در رأس تمام مسائل در حوزه خیرات و مبرات قرار دارد و باید کارهای خیر مقطعی به سمت وقف به عنوان یک کار خیر ماندگار هدایت شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، آیت الله احمد علم الهدی در همایش استانی یاوران وقف که در تالار نور برگزار شد، بیان کرد: خدا در آیاتی از سوره لیل سه خصوصیت را در کنار یکدیگر و عطف به هم آورده، اعطا و مسئله اکرام و انعام نسبت به فقرا و موارد خیریه و تصدیق به معاد و تقوا است یعنی فرد معاد باور و انسان با تقوا غیر ممکن است نسبت به آنچه که در حوزه قدرت مادی و اقتصادی او است خیرات و انفاق نداشته باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: همچنین در این آیات مسئله بخل ورزیدن و خودداری از انفاق و خود را از خدا بی نیاز دیدن از خدا و معادناباوری را کنار یکدیگر آورده است یعنی اعطا و بخل دو جریان عملیاتی در زندگی انسان است که این دو جریان عملیاتی مرتبط با یک جریان عملیاتی دیگر و یک جریان فکری باورمندی است که اینها لازمه یکدیگر هستند. یعنی اگر انسان تقوا پیشه گرفت و معاد باور بود به خودی خود اعطا دارد و از همه امکانات زندگی خود در جهت سرمایه گذاری سعادت خود استفاده می کند. چون معاد باور است و تقوا را رعایت کرده در ادای حقوق شرعیه کوچکترین کوتاهی نخواهد داشت.
وی افزود: نقطه مقابل، بخل است که فرد منکر معاد و تکذیب قیامت شده و در عمل و فکر از لطف پروردگار قادر و حکیم احساس بی نیازی می کند لذا بخل و اعطا بر دو جریان عملیاتی است که مترتب بر دو نرم افزار اعطا یعنی تقوا و معاد باوری و نرم افزار بخل استقنا و احساس بی نیازی از خدا و معادناباوری است.
وی با بیان اینکه در جریان فرهنگی اسلام باید نوع تفکری که پیامبر اسلام از زمانی که‌ مبعوث شدند را پیگیری کنیم؛ خاطرنشان کرد: دین و توسعه اسلام نسبت به مبانی و جنبه های اعتقادی و فرهنگی و عملیاتی هزینه دارد و اسلام خرج دارد و بدون خرج اداره نمی شود لذا احکامی که از طرف خداوند نازل می شدناظر به همین قضیه بود.
آیت الله علم الهدی بیان کرد: مالک خمس خدا و رسول و ذوی القربی است و تولیت اسلام از نظر نگهداری، حفظ و توسعه برعهده امام معصوم است و این برنامه هزینه دارد و خرج آن را خدا در خمس قرار داده است.
وی با بیان اینکه در فرهنگ شریعت اسلام مسئله ای که پیش بینی شده نوسان درآمدهای اقتصادی است؛ افزود: امکانات اقتصادی در نوسان است، روزی مردم توانایی مالی دارند خمس می دهند و انفاق می کنند و روزی هم توانایی مالی ندارند، خمس پرداخت نمی کنند و باب انفاق بسته می شود لذا در شرایطی جامعه دچار مشکل است باید جامعه اسلامی در حوزه های دین و شریعت و در حوزه انفاق، خیرات و مبرات اقداماتی انجام دهد و در اینجا باید امکانات ماندگاری وجود داشته باشد که بتوان نسبت به این امکانات هم در جهت توسعه و تبلیغ اسلام و هم در جهت خیرات و مبرات برنامه ریزی ثابتی انجام داد و آن قدرت اقتصادی ماندگار خدا در شریعت اسلام به وسیله مسئله وقف نهادینه کرده است.
امام جمعه مشهد مقدس گفت: کسی که ثروت و دارایی خود را حبس و وقف کند و درآمد آن را به انفاقات و خدمت به اسلام اختصاص دهد این موجب مدیریت نوسان اقتصادی جامعه می شود؛ وقف یک جریان اقتصاد دینی است که در همه زمان ها و در تداوم اسلام و در خدمت به شریعت و در راس تمام مسائل در حوزه انفاق، خیرات و مبرات قرار دارد.
وی افزود: کسی که وقف می کند با کسی که همان مقدار را انفاق می کند از نظر حجم اقتصادی اگر چه یکسان است اما کسی که وقف می کند یک جریان نهادینه ای را در تامین هزینه توسعه اسلام و تامین کفالت قشرهای آسیب پذیر کرده است لذا مردمی که طالب انفاق هستند باید به سمت وقف هدایت شوند.
آیت الله علم الهدی گفت: یکی از مشکلات ما در جریان رسانه ای و تبلیغاتی، بی اعتنایی به وقف است. وقف تضمین هزینه اسلام و کفالت اقشار آسیب پذیر و نهادینه سازی اقتصاد دینی و اجتماعی است و ما اگر از این دیدگاه به وقف نگاه کنیم می توانیم یک برنامه ۱۰۰ درصد اقتصادی که در حفظ دین و کفالت فقرا و افراد آسیب پذیر نقش دارد، داشته باشیم و از این جهت باید یک برنامه اقتصادی حساب شده نسبت به وقف داشته باشیم و تبلیغ صورت گیرد تا مردمی که می خواهند خیرات کنند به این خیرات های مقطعی قانع نشوند و به خیرات نهادینه یا همان وقف وارد شوند.