مشهد پایگاه خبری روزگار-ششمین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی روز در مشهد وبا حضور آیت الله علم الهدی، اسماعیلی وزیر فرهنگ،حجت الاسلام علی اکبری وحجت الاسلام عاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.

برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی خراسان رضوی به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی و با همکاری استانداری خراسان رضوی تهیه شده است و پنج مسئله اساسی و دارای اولویت استان احصاء شده و بر اساس ظرفیت‌های نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای تدبیر مسایل مختلف،راهبرد‌های اجرایی کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت در نظر گرفته است.