مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیر حوزه مدیرعامل به همراه جمعی از مدیران گروه صنعتی از سالن های تولیدی بدنه سازی، رنگ و مونتاژ شرکت ایران خودرو خراسان بازدید کردند.
امیر هوشنگ روشن آزاده، مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این بازدید با رویکرد منابع انسانی به نشست صمیمی و گفتگو با کارکنان پرداخت و دستورات لازم جهت پیگیری امور کارکنان را صادر کرد. بیژن زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان نیز در این بازدید مهمانان را همراهی کردند.
گفتنی است روشن آزاده، در ادامه برنامه های خود به بازدید از شرکت های های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو در استان خراسان خواهد پرداخت.