مشهد پایگاه خبری روزگار -معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب شرکت آبفای مشهد در رابطه با هزینه های طرح شبکه جمع آوری فاضلاب در حاشیه شهر مشهد اظهار داشت: حاشیه شهر به لحاظ رده بندی طبقاتی برای پرداخت هزینه های مذکور به صورتی در نظر گرفته شده که شامل حداقل پرداخت ها و افزایش ها می شود و هرچه به حاشیه شهر نزدیک می شویم مردم هزینه کمتری برای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب پرداخت می کنند.

مهدی حاجی آبادی با اشاره به اینکه در سال های گذشته این اصل رعایت شده است اضافه کرد: تعدادی از شهروندان هم که تحت سرپرستی کمیته امداد و بهزیستی هستند از پرداخت حق انشعاب برای یک واحد معاف شده اند و ممکن است در هر کوچه ای تعدادی از مشترکین به این صورت معاف شده باشند.

وی در رابطه با هزینه زیاد و مشکل مردم برای پرداخت این تعرفه ها به صورت یکجا تصریح کرد: این طور نیست که پیمانکار از قبل به مشترکین اطلاع نداده باشد و بخواهد کل مبلغ را در مدت کوتاهی وصول کند و در واقع از زمان اجرای طرح تا نصب سیفون، حدود یک سال و نیم زمان لازم است که در همان ابتدای پروژه، پیمانکار به مردم برای اقساطی نمودن این هزینه ها اطلاع رسانی می کند و حتی اقساط ۱۸ ماهه پیشنهاد می شود.

حاجی آبادی بیان کرد: در این موارد کسانی که از روز اول مبادرت به پرداخت این اقساط کرده اند به دلیل مبالغ پایین مشکلی ندارند و مشکل جایی به وجود می آید که عده ای نسبت به اقساطی کردن و پرداخت این مبالغ بی توجهی می کنند و بعد از حدود یک سال و نیم در انتهای قرارداد پیمانکار مجبور به وصل انشعاب و پرداخت تمامی هزینه ها به صورت یکجا می شوند.

معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب شرکت آبفای مشهد اشاره کرد: ما از مردم می خواهیم به محض شروع پروژه اقدام به پرداخت اقساطی هزینه ها کنند تا مجبور به پرداخت مبالغ سنگین نشوند.

وی خاطرنشان کرد: البته هر سال با توجه به افزایش قیمت وسایل و دیگر خدمات، هزینه های این طرح افزایش می یابد و کسی که زودتر شروع به پرداخت اقساط نموده مشمول افزایش هزینه ها نخواهد شد.