مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی‌ خراسان رضوی گفت : تاکنون ۲ هزار و ۶۰۹ هکتار زمین صنعتی در قالب انعقاد چهار هزار و ۹۴۰ قرارداد با سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی استان واگذار شده است.
“علی بهرامی زاده” در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان صنایع کوچک‌ و شهرک‌های صنعتی ایران ، افزود : از مجموع اراضی واگذار شده مزبور تاکنون یکهزار و ۵۱۰ هکتار زمین مورد بهره برداری قرار گرفته و ۲ هزار و ۷۴۳ واحد صنعتی در آنها راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: برای راه اندازی واحدهای صنعتی مزبور ۵۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام و برای ۷۷ هزار و ۶۷۲ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب استان اراضی ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است که هم اینک ۲ هزار و ۱۶۰ طرح صنعتی فعال در آنها در حال اجرا است و ۸۷۱ طرح صنعتی نیز غیرفعال است.
بهرامی زاده اضافه کرد: با بهره برداری از این طرحهای صنعتی در یکهزار و ۹۷ هکتار زمین، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری جذب شده و برای ۴۳ هزار و ۲۰۰ نفر شغل ایجاد می شود.
وی با اشاره به سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص ایجاد و توسعه واحدهای کارگاهی گفت: در این راستا تاکنون ساخت ۳۰۱ واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی استان تکمیل شده و ۲۸۳ واحد کارگاهی به بهره برداری رسیده است که این کارگاه ها هشت هکتار زمین را به خود اختصاص داده و زمینه ایجاد چهار هزار و ۱۵۷ شغل را فراهم کرده اند.