مشهد پایگاه خبری روزگار-سرپرست آموزش و پرورش خراسان رضوی در نشست مشترک با مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان بر لزوم توسعه روابط مشترک تاکید کرد.

سید امیر شوشتری در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل دستگاه تعلیم و تربیت به شمار می رود اظهار داشت: رسالت دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر گسترش تعاملات و همکاری های فی مابین آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان گفت: ارتباط میان دستگاه تعلیم و تربیت و دانشگاه فرهنگیان باید مستحکم و پایدار باشد.

در این جلسه رمضان نیری، مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با بیان اینکه تمامی ظرفیت های این دانشگاه در خدمت آموزش و پرورش استان قرار خواهد داشت گفت: امیدواریم با حفظ و گسترش همکاری ها،  تعاملات فی مابین این دانشگاه و آموزش و پرورش استان روز به روز توسعه یابد.