مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری در گردهمایی معاونین آبخیزداری استانهای کشور در مشهد مقدس گفت: آبخیزداری تنها احداث سازه نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که علاوه بر نگهداری و مرمت پروژه های اجرا شده سنوات قبل به سایر فعالیت های آبخیزداری از جمله پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک (درختکاری ، بذرپاشی، بذرکاری، کپه کاری، تراس بندی ، بانک بندی و قرق مراتع) توجه ویژه داشته باشیم.
پرویز گرشاسبی با بیان اینکه امروز فواید فعالیت های آبخیزداری بر کسی پوشیده نیست گفت: مطالعه و بررسی فنی و تحلیل اثر بخشی پروژه ها باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد و برای پرهیز از دوباره کاری مطالعات تفصیلی قبل از اجرای پروژه بسیار مهم است.
وی گفت: باید مسیرهای مطالعات بازنگری و در پیکره بخش های تخصصی باشد تا مسیر مطالعات آبخیزداری منحرف نشود.
گرشاسبی بر تقویت لایه های اقتصادی و اجتماعی طرح های مطالعاتی آبخیزداری تاکید کرد و گفت : در مناطق مسکونی و حوزه شهری فعالیتهای آبخیزداری باید طبق ضوابطی صورت پذیرد که متناسب با آن منطقه باشد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای فعالیت ها و پروژه های آبخیزداری باید بر مبنای مطالعات فنی و تحلیلی باشد گفت: با معرفی اثر بخشی پروژه ها و ثمرات مثبت آن در زندگی مردم میتوانیم مشارکت مردم و خیرین را جلب کنیم چرا که بودجه دولتی در این حوزه کافی نیست.
وی افزود: امروز مردم اثرات مثبت آبخیزداری را میدانند وما باید به سمت نظام مند شدن و بهتر شدن فعالیت های آبخیزداری حرکت کنیم.
گرشاسبی گفت: احاله مدیریت بخشی از امور و تلفیق فعالیت های آبخیزداری با سایر طرح ها از جمله طرحهای مرتعداری میتواند گام مهمی در جلب مشارکت مردم باشد.
اضافه می نماید نشست تخصصی معاونین آبخیزداری سراسر کشور به مدت دو روز(ششم وهفتم بهمن ماه) در مشهد مقدس به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی درحال برگزاری است.