مشهد پایگاه خبری روزگار -رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی از برگزاری ۳۶۹ کارگاه آموزشی و ترویجی به میزان ۵۳ هزار و ۹۶۰ ساعت ویژه مجریان و بهره‌ برداران منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سید حسین حسینی کیا رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به سیاست و اهداف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی می باشد، مشارکت حداکثری مردم به ویژه مجریان و بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی از اولویت‌های این سازمان است که پیش نیاز آن فرهنگ سازی و برقراری ارتباط موثر با بهره برداران و انتقال دانش علمی و بومی از طریق نشست های آموزشی است.

وی عنوان کرد: از جمله این کارگاهها می توان از کارگاههای آموزشی ترویجی آشنایی با طرح مرتعداری ،مدیریت چرا ، اطفا حریق ، نحوه تشکیل تعاونیها ، همیاران طبیعیت و نقش آنها در مدیریت پایدار منابع طبیعی ، حفاظت و احیاء عرصه ها با مشارکت جوامع محلی ، آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی ، آشنایی با بیمه مراتع ، تثبیت شنهای روان و بیابن زدایی ، معرفی صندوق حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نقش آن در پایداری منابع طبیعی ، تولید نهال ، جمع آوری و نگهداری بذور جنگلی ، زراعت چوب ، احداث و نگهداری بوستان روستایی ، تبدیل دیمزارهای کم بازده به علوفه ، آشنایی با علل و عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ، اصول و مبانی کار آفرینی در بخش منابع طبیعی ، نقش برنامه های آموزشی و ترویجی در حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی ، آشنایی با روند اجرای طرح های جنگلداری نام برد.

رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: جامعه هدف این کارگاههای آموزشی ترویجی مرتعداران و بهره برداران منابع طبیعی، همیاران طبیعت، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد می باشند و این دوره ها یک سرمایه گذاری پربازده در فرآیند حفظ، توسعه، بهره برداری بهینه از منابع طبیعی است و باعث افزایش دانش مجریان و بهره برداران منابع طبیعی شده و در راستای توانمندسازی جوامع محلی انجام می گیرد

حسینی کیا با اشاره به آموزش مهارتی مجریان طرح‌ها و بهره‌برداران، ادامه داد: در این آموزش‌ها بیشتر سعی بر این است که مهارت فنی و اجرایی مجری طرح و بهره‌بردار افزایش یافته و توصیه می‌شود که متقاضیان تسهیلات بانکی برای افزایش بهره‌وری خود در این کارگاهها شرکت کنند.