مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از آماده‌باش در تاسیسات گردشگری خراسان رضوی برای پیشگیری و مقابله با سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) خبر داد.

یوسف بیدخوری امروز شنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر افزود: «براساس ابلاغیه ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در خصوص کنترل مسافران در مبادی مرزی با توجه به شیوع سویه جدید امیکرون ضرورت دارد که مدیران، بهره‌برداران و دست اندرکاران حوزه گردشگری استان خراسان رضوی مقرراتی را رعایت کنند.»

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: «تشویق به تزریق دوز سوم جمعیت ۱۸ سال به بالا، استفاده مستمر از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، رعایت فاصله فردی و اجتماعی، عدم حضور در تجمعات غیرضروری و صیانت و مراقبت از سلامت خود و خانواده در مناسبت های پیش رو از جمله مواردی است که مدیران، بهره‌برداران و دست اندرکاران حوزه گردشگری استان باید در مواجهه با مسافران انجام دهند.»

بیدخوری با اشاره به تصمیم‌های گرفته شده در جلسه فوق العاده ستاد ملی کرونا در خصوص کنترل مسافران در مبادی مرزی با توجه به شیوع سویه جدید امیکرون اظهار کرد: «ورود مستقیم و غیر مستقیم مسافران از ۸ کشور آفریقایی به مدت ۱۵ روز و ورود مسافران غیر ایرانی از ۴ کشور اروپایی که این سویه جدید در آنها زیاد بوده تا ۱۵ روز ممنوع شده است.»

او با بیان این که ورود اتباع خارجی از مرزهای زمینی هوایی و دریایی به مدت ۱۵ روز ممنوع است، افزود: «رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در تمامی تاسیسات گردشگری ضروری است و مدیران، بهره‌برداران و دست اندرکاران حوزه گردشگری استان خراسان رضوی در اجرای شیوه نامه های بهداشتی بیشترین دقت را داشته باشند.»