جانشین شهردار اشتهارد گفت: آسفالت ریزی شهر براساس اولویت‌بندی و شرایط جوی انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری روزگار، نظری گفت: امسال ۲هزار و ۱۰۰ متر از معابر شهرک خائف آسفالت ریزی شد.

او می‌گوید: آسفالت‌ریزی ۷هزار متر مربع از معابر دیگر اشتهارد نیز انجام شد.

به گفته جانشین شهردار اشتهارد، قراردادی نیز برای آسفالت ریزی به ارزش دو میلیارد تومان منعقد شده است.

شهروند خبرنگار ما طی گزارشی از وضعیت نامطلوب آسفالت معابر اشتهارد انتقاد کرده بود.