سخنگوی طرح واکسن رازی کووپارس گفت: دز بوستر واکسن رازی کووپارس در مراکز واکسیناسیون سراسر کشور در دسترس است.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، محمد حسین فلاح مهرآبادی گفت: واکسن رازی کووپارس ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در هفته‌های اخیر به سبد واکسیناسیون کووید ۱۹ کشور افزوده شده و در مراکز واکسیناسیون در دسترس است.

او می گوید: افرادی که تا کنون واکسن نزده اند می‌توانند با انتخاب واکسن رازی کووپارس، دو دز این واکسن را به ترتیب در روز‌های صفر و ۲۸ ام دریافت کنند.

واکسن رازی کوو پارس نخستین واکسن تزریقی-استنشاقی جهان است که در دو دز تزریقی و یک دز استنشاقی ساخته شده.

این واکسن بر پایه پروتئین نوترکیب ساخته شده که از ایمن‌ترین روش‌های شناخته شده دنیا در صنعت واکسن سازی محسوب می‌شود.