شهردار کمالشهر در بازدید از پروژه آبهای سطحی :

این پروژه از حیث  ویژگی های  عمرانی شهر ، بسیار حائز اهمیت است و همت ویژه مسئولین ذیربط را جهت تسریع در افتتاح فازهای مختلف آن می طلبد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار: دکتر بهمنی در بازدید از پروژه آبهای سطحی که در معیت ریاست واعضای شورای اسلامی انجام پذیرفت گفت: به دلیل شرایط اقلیمی شهر کمالشهر و قرار گرفتن در دامنه کوه  و سرازیر شدن آبهای سطحی به داخل شهر ، متأسفانه با اندکی بارندگی، شهر تا حد قابل ملاحظه ای درگیر آبگرفتگی می گرددکه این امر مورد نارضایتنی شهروندان محترم گردیده است.

شهردار کمالشهر درادامه افزود: باید طی طرحی ضربتی ، آبهای سطحی از سمت خیابان پست بانک  ، طی چند روز آینده وارد شبکه لوله گذاری شود.

وی در خاتمه به اداره املاک دستور اکید داد تا نسبت به تعیین تکلیف املاکی که درمسیر این پروژه قرارداد ،  اقدامات لازم را انجام داده و گزارشات مربوطه را در اسرع وقت به دفتر ارسال نماید.

شهردار کمالشهر به حوزه خدمات شهر نیز دستور داد تا نسبت به لایروبی انهار بویژه یاسر ۶ خرمدشت  اقدامات لازم را اتخاذ نماید.