به گزارش خبرنگار روزگار پرس حسن شالبافان مداح سرشناس قمی روز پنجشنبه ١۶ اردیبهشت‌ماه در دریاهای جنوب کشور دچار حادثه شد و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

طبق اعلام خواهرزاده این مداح، متاسفانه در دریا، سفره ماهی سمی به او حمله کرده است و این زهر وارد بدن او شده است و باید مدتی در بیمارستان بستری باشد تا این زهر خارج شود.