خدیجه روشنی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری روزگار پرس درباره نقش والدین بر سلامت روان کودکان گفت: دوران کودکی مهمترین و حساس ترین دوران شکل گیری شخصیت کودک است. رابطه پدر و مادر نقش مهمی در سلامت روان کودکان و تمامی جنبه های زندگی او دارد.

 

عضو سازمان نظام روانشناسی کشور افزود: مشاجره های پدر و مادر می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر روی کودک بگذارد. از آنجا که کودکان برای رشد روحی و جسمی خود نیاز به امنیت روانی دارند اگر والدین نتوانند تعارضات بین خود را در غیاب فرزندان حل کنند، امنیت روانی کودک در حال رشد با خطر مواجه می شود.

 

او افزود: هنگامی که کانون خانواده سرد، بی روح و تهی از عاطفه باشد، می تواند تاثیر نامطلوبی بر سلامت روان کودک داشته باشد، چون کودکان با شبیه سازی الگوهای رفتاری والدین،‌ آینده خود را با گام برداشتن به سمت مسیر مثبت یا منفی می سازند.

روشنی با بیان اینکه احساس ناامنی عاطفی در کودکان موجب ترس و اضطراب در آنها می شود، گفت: کودکان توانایی کنترل شرایط را ندارند و حتی نمی توانند متوجه شوند این درگیری ها چه زمانی پایان می یابد.

 

این روان درمانگر بیان کرد: والدینی که توانایی برقراری رابطه مناسب را با یکدیگر ندارند و روش صحیح حل مشکلات را بلد نیستند، نمی توانند آن را به کودکان خود نیز آموزش دهند،  به همین دلیل کودکان در بزرگسالی اشتباهات والدین را تکرار کرده و در روابط خود با همسالان و همسر توانایی برقراری رابطه صحیح را نخواهند داشت.

 
او با توصیه به پدر و مادرها تاکید کرد: باید پدر و مادرها هویت یا اعتماد به نفس فرزندانشان را تهی و متزلزل نکنند. والدین در هنگام بروز  دعوا به فرزند خود توضیح دهند که اختلاف نظر بین افراد خانواده یک امر طبیعی است، آنها به عنوان یک خانواده در کنار هم هستند و هنوز یکدیگر را حمایت می کنند.

او افزود: پدر و مادر وظیفه دارند این امنیت خاطر را به کودک خود بدهند که دعوا و اختلافاتی که بین آنها پیش آمده مرتبط با کارهای کودک نیست و صرفا یک اختلاف نظر بین پدر و مادر است چرا که کودکان به محض مشاهده ناراحتی و تنش های پدر و مادر، خود را مقصر دانسته و شروع به خود سرزنش گری می کنند و در نهایت به سطح بالایی از اضطراب دچار می شوند.

این روانشناس با تاکید بر اینکه باید والدین جدا از تمام تعارضاتی که با یکدیگر دارند در عمل  با کودک بسیار محتاطانه عمل کنند، گفت: باید به کودک عشق بی قید و شرط بورزند و به او در مورد شناساندن هیجاناتش کمک کنند. آنها باید اجازه دهند که کودکانشان احساسات منفی و مثبت خود را بروز دهندبه کودک آموزش دهند که همه دارای هیجانات مثبت و منفی هستند که باید به موقع آنها را شناسایی و تخلیه کنند.

 
روشنی تصریح کرد: اگر کودک نسبت به هیجاناتش آگاهی داشته باشد به راحتی می تواند با بسیاری از مسایل کنار بیاید و آنها را حل کند. اگر می خواهید کودک شاد داشته باشید، باید به آنها عشق بورزید و بگویید دوستشان دارید، در آغوش بگیرید و لمس شان کنید.

او افزود: باید والدین در بازی های کودکان مشارکت و برای آنها شنونده فعال باشند. باید اجازه دهند احساسات چه منفی و چه مثبت از سوی کودک بروز داده شود.

 

او بیان کرد: باید به کودکان قدرت انتخاب و تصمیم گیری داد و آن ها از سوی والدین مورد تحسین و تشویق قرار گیرند. اجازه موقعیت شکست به کودک داده شود و به آنها مسئولیت پذیری واقعی آموخته شود.

 

این روانشناس تاکید کرد:باید حس قدر دانی را در کودک تقویت کرد و در این زمینه لازم است به او آموزش داد که روزانه بابت تمام نعمتهایی که خداوند به اوداده شکرگزاری کند زیرا مداومت بر این کم کم به یک عادت مطلوب تبدیل می شود. رعایت موارد فوق  باعث پرورش یک کودک شاد می شود و رضایت دائم را در او ایجاد می‌کند.