سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری های کشور گفت: با عنایت به پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طرح واکسیناسیون رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل بار شهری کشور از روز پنجشنبه ۷ مرداد آغاز می‌گردد.

مرتضی ضامنی در تشریح روند واکسیناسیون رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل بار شهری کشور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته فعالان حوزه حمل و نقل بار در اولویت سوم واکسیناسیون کرونا قرار گرفتند.

وی افزود: با هماهنگی‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته آغاز طرح واکسیناسیون این گروه از رانندگان از روز پنجشنبه ۷ مردادماه بصورت سراسری در کشور اجرا می‌گردد.

سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری کشور در رابطه ساز و کار واکسیناسیون در این طرح گفت: مدیران عامل سازمان‌های بار شهرداری ‌های کشور به عنوان رابط شهری جهت انجام هماهنگی‌های لازم با دانشگاه علوم پزشکی هر استان تعیین و به وزارت بهداشت اعلام شده‌اند تا ترتیبی اتخاذ نمایند که در اسرع وقت هماهنگی لازم بین ارکان اجرایی به عمل آید.

ضامنی در رابطه با فهرست مشمولان تاکید کرد: فهرست افراد مشمول از طریق سامانه‌های مرجع به وزارت بهداشت ارسال شده است.