رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام موفقیت آمیز سومین پیوند قلب اهدایی از طریق انتقال هوایی در هفته جاری خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه از وبدا، دکتر مهدی شادنوش افزود: با همکاری تیم های پیوند و واحدهای فراهم آوری دانشگاه های علوم پزشکی یزد، شهید بهشتی، سازمان اورژانس کشور و اورژانس هوایی عملیات انتقال هوایی و پیوند اعضا با موفقیت صورت گرفت.

وی اظهار داشت:در این پیوند، گیرنده عضو جوانی ۲۴ ساله بوده و اهداکننده جوان ۱۹ ساله‌ای بود که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده، ساعت ۸ صبح پرواز به سمت یزد حرکت کرده، قلب توسط تیم پیوند بیمارستان شهید صدوقی یزد برداشته و از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان مسیح دانشوری برای پیوند انتقال یافت.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: کبد در شهر یزد پیوند شده و ۲ کلیه برای پیوند به شهر شیراز انتقال یافت و این سومین انتقال عضو پیوندی در هفته جاری بوده که از یزد به تهران صورت گرفت.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ۳۶ پیوند عضو اورژانسی در شرایط کرونا و تحت پروتکل‌ های سختگیرانه در کشور انجام شده است.