رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان اصفهان در مورد شعار سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، گفت: طرح آباد که در بهار ۱۴۰۳ مصوب شد، پیوندی بین بخش خصوصی و بخش دولتی با محوریت بخش خصوصی در ارائه آموزش‌های مهارتی است.
غلامرضا مالکی اظهار کرد: نداشتن حداقل مهارت‌های عمومی لازم برای ورود به بازار کار، موجب تدوین طرح آباد در بستر دانشگاه شد که این طرح درواقع خلأ مهارتی دانش آموخته دانشگاه را در قالب یک بسته آموزشی که شامل شایستگی‌های محیطی شغل، شایستگی‌های تخصصی شغل و کار در عرصه خواهد بود، این طرح از ۱۶۰ تا ۶۰۰ ساعت برگزار خواهد شد.
وی افزود: این بسته آموزشی شامل دروس تخصصی و خاص مربوط به شغل، کار در عرصه به این معنا که متقاضی و مهارت‌آموز در محیط واقعی کار بخشی از دوره را خواهد گذراند و دروس مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار با رویکرد خوداشتغالی است که نهم خرداد به تصویب هیئت دولت رسید و اتفاق خوبی بود.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان اصفهان ادامه داد: آموزش حداقل ۵۰ هزار نفر در قالب طرح آباد تا پایان ۱۴۰۳ تکلیفی است که بر عهده این دانشگاه قرار داده شده است.
مالکی گفت: این طرح سال گذشته در سطح دانشگاه مطرح و دستورالعمل آن هفدهم دی ۱۴۰۲ در کارگروه آموزش‌های آموزش عالی علمی‌کاربردی کوتاه مدت دانشگاه به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: مقوله صلاحیت حرفه‌ای سال گذشته در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و در برخی مجموعه‌ها کار اجرا شد و به لحاظ اینکه حداقل مهارت‌های مورد نیاز هر شغل اول باید احصا شود و متناسب با شایستگی‌های هر شغل آموزش‌های هدفمند ارائه شود، موضوع صلاحیت حرفه‌ای در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و مجموعه انتخاب اصفهان از معدود مراکزی بود که در این حوزه ورود پیدا کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان اصفهان اظهار کرد: سه شغل اصلی متناسب با مجموعه‌های صنعتی که قرار است صلاحیت حرفه‌ای در رابطه با آن‌ها انجام شود، شناسایی خواهد شد، همچنین افرادی که در حوزه شغل خاص مشغول به کار هستند در آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای شرکت می‌کنند و علاوه بر دریافت مجوز فعالیت حرفه‌ای، بر اساس نتایج آزمون آموزش‌های هدفمند به نیروی انسانی داده می‌شود.
مالکی ادامه داد: با توجه به اینکه سطح یک تا سطح چهار در صلاحیت حرفه‌ای معادل دیپلم و زیردیپلم و سطح پنج به بالا معادل کاردانی و بالاتر است، صلاحیت حرفه‌ای در سطح دانشگاهی از سطح پنج به بالا در نظر گرفته می‌شود.

دوره آموزشی جدید تنها در صورت تضمین اشتغال به مهارت‌آموزان برگزار می‌شود:

وی در مورد شعار سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، گفت: طرح آباد که در بهار ۱۴۰۳ مصوب شد، پیوندی بین بخش خصوصی و بخش دولتی با محوریت بخش خصوصی در ارائه آموزش‌های مهارتی است.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه دو مجموعه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای به‌عنوان متولی دولتی ارائه آموزش‌های مهارتی و بخش خصوصی که شامل دانشگاه علمی کاربردی خواهد بود، اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت مجموعه‌هایی که محیط کار واقعی دارند، در راستای مهارت‌آموزی و کمک به اشتغال کشور حدود ۲۰ درصد از سهم کلی که برای ارائه آموزش‌های مهارتی و شغل‌محور پیش‌بینی شده بود، در قالب توسعه آموزش‌های مهارتی در محیط واقعی کار در طرح آباد در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.
مالکی ادامه داد: نکته دیگر در راستای عمل به شعار سال که سال جاری به صورت جدی‌تر در دستور کار دانشگاه قرار گرفته این است که دوره آموزشی جدید در سطح مراکز اجرا نمی‌کنیم مگر اینکه مرکز مجری تضمین اشتغال به مهارت‌آموزان دهد.