به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، هادی بنایی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با اشاره به آمار مددجویان بیمه شده در سال گذشته، اظهار داشت: در نیمه بهمن ماه سال گذشته، هزار و ۵۲۴ نفر بیمه شده جدید به جمع بیمه شدگان این نهاد اضافه شد.

هادی بنایی با بیان اینکه درحال حاضر ۴ هزار و ۸۹۵ نفر از افراد تحت حمایت، بیمه شده تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: حق بیمه بازنشستگی برای زنان سرپرست خانوار شهری بین ۴۵ تا ۵۰ سال و مجریان طرح های اشتغال فعال که سرپرست خانوار و مستمری بگیر این نهاد هستند، پرداخت می شود.

وی با تاکید براینکه کمیته امداد در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجویی نگاه ویژه ای به تامین آسایش، شرایط آتی و نیز پایداری درآمد آنها دارد، افزود: با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه مددجویان واجد شرایط به سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته ۳۰۷ مددجوی کمیته امداد استان اصفهان، بازنشسته و مشمول مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی شدند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، با اشاره به اینکه با پرداخت حق بیمه مددجویان واجد شرایط به سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان می توانند از تمامی مزایای بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت و یا از کارافتادگی بهره مند شوند، گفت: به ازای حق بیمه های اجتماعی مددجویان در سال گذشته، ۲۷ میلیارد و ۹۶ میلیون تومان تخصیص و به شعب تابعه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.