مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: کود اُوره مورد نیاز کشاورزان این استان به مقدار ۴۲ هزار ۵۱ تن ۳۰۴ کیلوگرم که از پتروشیمی پردیس, رازی و مسجد سلیمان تامین و توزیع شده است.

به گزارش روزگار به نقل از روابط عمومی، بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام اظهار داشت: سهم شهرستان دهلران از این مقدار کود توزیع شده ۲۱ هزار ۹۰۴ تن و ۲۱۴کیلوگرم بوده است که لازم به ذکر است دهلران بیشترین سهمیه کود در استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این میزان کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان استان توزیع شده است.
وی افزود در حال حاضر تعداد ۶۱ کارگزاری در سطح استان فعال می باشد.