سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود در شهرستان هلیلان واقع در استان ایلام خبر داد .
سیامک بیگی در این رابطه افزود: در سال ۱۴۰۱ مقدار ۳ هزار و ۸۰۵ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی در شهرستان هلیلان توزیع شده است.
وی با بیان این مطلب افزود از این مقدار کود توزیعی ۳هزار و ۱۶۳ تن کود اوره بوده است

بیگی افزود این کودها از طریق ۲ کارگزاری خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان بر اساس نیاز کشاورزان در بین آنان توزیع شد.