معاون بیمه و خدمات اداره کل بیمه سلامت استان ایلام گفت: در سال ۱۴۰۱ برای هر بیمار خاص بطور متوسط ۲۱۷ میلیون ریال هزینه شده است.

نصری اظهار داشت: در این مدت ۲۱۲ بیمار خاص با ۵۸۰۴ پرونده بستری در بیمارستانهابستری شده اند.

وی با اشاره به اینکه اداره کل بیمه سلامت استان ایلام در مجموع برای این تعداد پرونده بیش از ۴۶ میلیارد ریال هزینه پرداخت کرده است، بیان داشت: بیمه سلامت استان برای هر بیمار خاص بطور متوسط سالانه ۲۱۷ میلیون ریال در ایلام هزینه پرداخت کرده است.

معاون بیمه و خدمات اداره کل بیمه سلامت استان ایلام گفت: هر ماه ۱۸ میلیون ریال هزینه هر بیمار خاص در استان بوده که توسط اداره کل بیمه سلامت پرداخت شده است.

نصری با بیان اینکه تعداد ۴۰۰ پرونده خارج از ضوابط هم به مبلغ بیش از ۲۹ میلیارد ریال در وجه بیماران خاص پرداخت شده است، افزود: استان ایلام با ۵۱۰ درصد چهارمین استان در جذب منابع برای پرداخت هزینه های خارج از ضوابط بیماران صعب‌العلاج است.