مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: ۱۰۱ نفر از بهبود یافتگان از دام اعتیاد با هدف کسب شغل و درآمد تسهیلات اشتغالزایی از طریق این اداره کل دریافت کرده اند.

حسین نورعلیوند روز شنبه با اعلام این خبر سرانه وام پرداختی به این بهبود یافتگان را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اداره کل با پرداخت وام و کمک به ایجاد اشتغالزایی آنها درصدد عدم بازگشت بهبود یافتگان به مصرف مواد مخدر است.

وی با ذکر اینکه بهبود یافتگانی که فاقد شغل و منبع حمایتی مالی بوده در اولویت دریافت این تسهیلات قرار داشته و بعد از گذشت حداقل یکسال از ترک، وام دریافت می کنند افزود: حمایت از بهبود یافتگان و خانواده های آنها از طریق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طریق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهزیستی قرار دارد.

وی ادامه داد: مبلغ تسهیلات اشتغالزایی بهبود یافتگان در سال جاری دو برابر افزایش یافته است.

مدیر کل بهزیستی ایلام افزود: بهزیستی در کنار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بهبود یافتگان آموزش مهارت های زندگی به این افراد را در دستور کار قرار داد که این افراد مهارت های خودآگاهی، ارتباط موثر، کنترل استرس، خلاقیت و مهارت کسب و کار را کسب می کنند.

وی همچنین در خصوص حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر که مشکل مالی برای پذیرش در مراکز ترک اعتیاد و روند درمان دارند گفت: در این زمینه با پرداخت یاری برگ از این افراد حمایت می شود که در ۹ماهه امسال در مجموع از ۲۱۸ نفر حمایت شده است.

***پذیرش دو هزار و ۴۵۲ مصرف کننده

نورعلیوند با اشاره به فعالیت ۱۵مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد و یک مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در استان به صورت بخش خصوصی با نظارت این اداره کل، به پذیرش مصرف کنندگان مواد مخدر در این مراکز اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال در مجموع دو هزار و ۴۵۲ نفر در این مراکز پذیرش و مورد درمان قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: علاوه بر این امسال ۷۳۰نفر از معتادان متجاهر نیز در مراکز اقامتی مورد پذیرش برای ترک قرار گرفته اند.