رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از تامین اعتبار و پرداخت خسارات ناشی از خشکسالی سال گذشته به کشاورزان تا پایان آبان ماه خبرداد.

به گزارش دورگار از ایلام،”عموزاده” گفت: بیش از ۴۰ هزار هکتار از محصولات زراعی کشاورزان تحت پوشش بیمه خسارت قرار دارند که با رایزینی صورت گرفته با صندوق بیمه کشاورزی کلیه مطالبات وخسارات ناشی از خشکسالی پرداخت خواهد شد.