معاون بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ از مرز یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۹۳۰ هزار کیلووات‌ساعت گذشت.

 

 

“مهدی مرادی” با اشاره به مشارکت این نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح ولتاژ منطقه، اظهار داشت: از این میزان انرژی تولیدی یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۶۱۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و پنج میلیون و ۳۲۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: این نیروگاه درخرداد ‌ماه امسال نیز بالغ بر ۶۷۹ میلیون و ۱۲۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی تولید کرده است.

 

مرادی در پایان افزود: نیروگاه بندرعباس با ۴ واحد بخاری و ۲ واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان دارد.