مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه نشست های اندیشه ورزی برخی مولفه های تاثیرگذار در بانکداری کشور و نقش بانکها در ارائه خدمات نوین به مردم را تبیین نمود.
روزگار پرس – حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نخستین جلسه سلسله نشست های اندیشه ورزی در این بانک اظهار داشت: حضور صاحب نظران و اندیشمندان و ارائه مباحث کاربردی می تواند دستگاههای اجرایی به ویژه بانکها را در تدوین و بکارگیری فرآیندها و راهکارهای جدید کمک نماید.
وی افزود: واحدهای اجرایی همواره نیازمند آگاهی از دانش و فناوری روز هستند و بانک‌ها نیز طی دهه های اخیر از سازمان‌های پیشرو در بکارگیری و راه‌اندازی تکنولوژی نوین محسوب گردیده اند.
مهدیان گفت: سیستم های دقیق و بروز اعتبارسنجی کاربرد فراوانی در اعطای تسهیلات خرد و تسهیل در فرآیند تضمین دارد و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایطی را فراهم نموده است تا فرآیند تسهیلات با سرعت و سهولت فراوان طی شود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: تاکید بر روان سازی و تسهیل فرایند ارایه خدمات به مردم در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ مد نظر بانک بوده و از سال ۱۳۹۶ با ایجاد سامانه اعتبارسنجی داخلی با عنوان سدرا در کنار سامانه اعتبارسنجی ایرانیان این موضوع به یکی از مزیت های فرآیندهای اعتباری بانک توسعه تعاون تبدیل شده است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در خصوص ارتباط نظام بانکی با بانکهای دنیا گفت: این تعاملات مستلزم توجه و تمهیدات ویژه در حوزه نظام ها و ساختارهای داخلی کشور است و نظام بانکی با اتخاذ تدابیر موثر برای پوشش نیازهای بانکی و مالی فعالین اقتصادی کشور در سطح بین الملل می تواند نقش بهینه‌ای را ایفا نماید.

یوسف کاوسی گفت: اعطای تسهیلات خرد برمبنای اعتبارسنجی مقدمه تحول نظام بانکی است و در مکانیزم اعطای تسهیلات خرد از طریق اعتبارسنجی، تلاش برای حداقل سازی وثیقه، ضمانت و موارد مشابه و جایگزینی با خوش حسابی در پرداخت به موقع اقساط، نداشتن چک برگشتی، پرداخت به موقع قبض‌ها و هزینه خدمات اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: سیاست دولت تقویت بنگاه های کوچک و متوسط است و این سیاست به سبب توسعه اشتغال، بازگشت و بازدهی در زمان مناسب، سیاست کارآمدی است.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون گفت: مدل بانکداری توسعه‌ای اجتماعی با توجه به اهداف مردم محور دولت سیزدهم، مدل مطلوبی برای بانکداری کشور است. وی افزود: با وجود تاکید دولت بر اعتماد مردمی و عدالت اجتماعی، باید مردم محوری و نیازهای مردم در صدر توجه و خدمات نظام بانکی باشد که بانکداری توسعه ای اجتماعی بواسطه برخورداری از ویژگیهایی چون مسئولیت پذیری، شفافیت، ثبات و پایداری و تمرکز بر مردم و محیط زیست و سود الگوی مناسبی در این زمینه است. در این نشست حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش این بانک نیز مطالبی را در خصوص موضوع نشست مطرح نمود.