2023/02/03 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | 00:22
تبلیغات

کرونا تمام شد؟

الهه جعفرزاده: سازمان جهانی بهداشت هنوز پایان پاندمی را اعلام نکرده است، هرچند که این سازمان امیدوار است با همکاری گسترده مردم در زمینه واکسیناسیون و ...

بایگانی‌های جامعه - روزگار