2023/06/09 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | 03:01
تبلیغات

پرواز خودرو در بزرگراه/ عکس

نادیا زکالوند: پلیس بزرگراهی در جورجیا با صحنه‌ای مواجه شد که نظیر آن را فقط در صحنه‌های فیلم‌های ماجراجویی دیده بود. در این بزرگراه چند خودرو با هم ت...

بایگانی‌های جامعه - روزگار