به گزارش خبرگزاری روزگار پرس؛ تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته با شکست مقابل آمریکا از جام جهانی حذف شد و نتوانست به دور بعدی صعود کند. شما کاربران روزگار پرس عامل شکست و حذف تیم ملی را برای ما بنویسید.

۲۵۱۲۵۱