مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از پیاده سازی و راه اندازی سیستم جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در این نیروگاه خبر داد.
به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
حسین سلیمی عنوان کرد: در راستای بهبود فرآیندها و فعالیت های فناوری اطلاعات و حرکت به سوی یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ، تصمیم گیری های بهتر مدیریتی و پیشرفت کسب و کار شرکت ، پس از تحقیق و بررسی در زمینه سیستم های جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در کل کشور ، کارشناسان نیروگاه بندرعباس اقدام به پیاده سازی و راه اندازی این سیستم کردند.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: در این سیستم ، در وهله اول، درخواست کارهای نگهداری و تعمیرات (پرمیت) و مکاتبات اداری (اتوماسیون اداری) ، پیاده سازی ، راه اندازی و به بهره برداری رسید و در بخش منابع انسانی سیستم کارگزینی در حال پیاده سازی و آموزش می باشد.

سلیمی در ادامه تصریح کرد : از مزایای پیاده سازی این سیستم می توان به ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی و کاهش زمان انجام آنها،امکان تسهیل توسعه سیستم ها و فرآیندهای سازمان ، تغییر تمرکز از برنامه نویسی کامپیوتری در سازمان به بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت فرآیند تصمیم گیری با ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت در زمان مناسب با کیفیت و هزینه های مناسب اشاره کرد.
سلیمی در پایان خاطر نشان کرد: در سیستم جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی تمامی فرآیندها و فعالیت های فناوری اطلاعات یکپارچه شده و روند رو به رشدی را داشته است.