به گزارش روزگار پرس به نقل از فارس، در ۲۰ سال گذشته ۸۹۶ بنگاه به بخش خصوصی واگذار شده که از این تعداد بخش «صنعت» با ۳۱ درصد واگذاری‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بررسی عملکرد خصوصی‌سازی طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ، «نفت و جایگاه سوخت» با ۲۱ درصد و «نیرو» با ۱۵ درصد بیشترین سهم از سبد واگذاری‌های را بعد از بخش «صنعت» به خود اختصاص داده‌اند.

در رتبه‌های بعدی واگذاری‌ها، بخش معدن با “۸” درصد، بخش “راه و شهرسازی” ۷ درصد، “کشاورزی” و “پتروشیمی” هر کدام ۶ درصد، حوزه “خدمات” ۵ درصد قرار دارند.

بخش “بانک و معدن” با یک درصد کمترین نسبت را در سبد واگذاری‌ها دارد.