به گزارش روزگارپرس جمعی از مدیران رسانه های کشور با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش مشارکت مردم و صنوف مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده و ضمن ترغیب مردم به حضور آگاهانه در این دوره از انتخابات از تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که از اساتید، پیشکسوتان و فعالان رسانه ای و فرهنگی کشور محسوب می شوند حمایت کردند.
کاندیداهای مورد تایید جمعی از مدیران رسانه های که در این بیانیه نامبرده شده اند، عبارتند از :
دکتر حسن خجسته، علیرضا ملکیان، اصغر پورمحمدی، سید نظام الدینی موسوی، بیژن نوباوه، سعید آجرلو، محمد سعید احدیان،محسن پیرهادی،امیر ابراهیم رسولی ، رسول زکی پور کرگانی و مقداد زکی زاده