به گزارش روزگارپرس معاون امور استان‌های شورای ائتلاف گفت: شورای ائتلاف عَلَم دفاع از کسانی که به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خوردند را بلند می‌کند.
عبدالحسین روح‌الامینی، معاون امور استان‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی درباره اعتراض برخی نامزد‌ها به رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت گفت: در مسیر ارزیابی نامزد‌های انتخابات مجلس در شورای نگهبان اگر کسی باشد که احساس شود صلاحیت دارد و به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خورده و بر روی آن مصر هستند اگر شواهد می‌گوید که در حقش کار درستی انجام نشده، شورای ائتلاف عَلَم دفاع از کسانی که صلاحیت دارند و به اشتباه عدم احراز و عدم تایید صلاحیت خوردند را بلند می‌کند.
وی ادامه داد: به نامزد‌ها گفتیم هم مطالبشان را از طریق شورای نگهبان دنبال کنند و هم به ما بدهند تا ما به شورای نگهبان منتقل کنیم.
معاون امور استان‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: با برخی از ائمه جمعه بزرگ کشور صحبت کردم و در مصادیقی که شورای ائتلاف به ما منتقل کرده از آن‌ها خواهش کردیم که اگر مظلومیت در رابطه با کسی وجود دارد و آن را تشخیص می‌دهند حتما عَلَم دفاع از مظلومیت را دنبال و پیگیری کنند و در مواردی در حال انجام چنین کاری هستیم. روح‌الامینی بیان کرد: اگر کسی بخواهد صدای شکایتش را به شورای نگهبان برساند ما آمادگی فداکاری داریم.