به گزارش روزگارپرس به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در شرایطی که از سوی دولت بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تاکید زیادی صورت گرفته است، این بانک توانسته است نام خود را در بین بانک های برتر در زمینه اعطای این تسهیلات در شش ماهه ابتدای سال جاری به تثبیت برساند.

بر اساس این گزارش، بانک ملت در دو فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۲، در مجموع ۶۶٫۴۶۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۴۰٫۸۰۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

در عین حال بر اساس آمار بانک مرکزی، نظام بانکی در شش ماهه اول سال، مبلغی بیش از ۲۲۱٫۱۲۷ میلیارد ریال در قالب بیش از ۳۶۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری اعطا کرده است که آمار منتشره نشان می دهد حدود ۱۸٫۵ درصد این تسهیلات از سوی بانک ملت پرداخت شده است.