به گزارش روزگارپرس به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت که گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۲ را در سامانه کدال منتشر کرده است، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه مبلغ ۲۶ هزار و ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال درآمد از محل حق بیمه در پرتفوی خود به ثبت رسانده که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد ۵۴ درصدی همراه شده است.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که در میان رشته‌های مختلف موجود در پرتفوی شرکت بیمه ملت در دوره یک ماهه مهر ماه ۱۴۰۲ رشته مهندسی بیشترین رشد را در صدور بیمه نامه داشته به طوریکه در این رشته رشد ۴۱۵ درصدی ثبت شده است.

بدین ترتیب صدور بیمه نامه مهندسی شرکت که در مهر ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۹۶۹ میلیون ریال بود در مهر ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۰۵ میلیون ریال رسید. بنابراین گزارش شرکت در مهرماه سال جاری ۱۷۸۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش ۲۸ درصدی مواجه شده است.