بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین حمایت از بخش کشاورزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور خرید گندم از کشاورزان تخصیص داده است.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تسهیلات به منظور پرداخت به موقع بهای گندم به کشاورزان از طریق تزریق نقدینگی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته تا ضمن رفع نگرانی و دغدغه کشاورزان، با فعال سازی کارخانجات آرد و صنایع تبدیلی مربوطه گامی نیز در رسیدن به خودکفایی در این محصول استراتژیک و صنایع وابسته آن باشد.

این بانک همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بالغ بر ۸۴ هزار و ۳۸۲ فقره تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۴۴۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال در راستای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت کرده است. پرداخت ۳۱ هزار و ۷۸۴ فقره تسهیلات سرمایه ثابت به مبلغ ۸۳ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال به بخش های تولیدی نیز از دیگر اقدامات بانک ملی ایران طی مدت مذکور بوده است